Amacımız

  


    Düzce ili ve çevresinde, yine bu bölgeyle sınırlı kalmaksızın Türkiye ve dünyada hava, su, toprak ve diğer doğal unsurların temiz kalmasını sağlamak, insanları, bitkileri, hayvanları doğal olmayan her etkiden korumak, bilcümle doğal çevre ve hayatın sürekliliğini sağlamak, canlıların doğayla uyum içinde varlıklarını ve çeşitliliklerinin devamını sağlamak, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin doğal düzene etki edebilecek her türlü faaliyetlerini, ulaslararası hukuk ve iç hukuk normları çerçevesinde öngörülen standartlar ölçüsüne çekmek, bu kişilerin her türlü plan ve faaliyetlerini doğal düzene zarar vermeyecek şekilde icrasını sağlamak, aynı faaliyetleri kültürel değer açısından da sürdürmek, bu amaçla her türlü eğitim tanıtım proje yapmak ve yapılmasına da katkıda bulunmak doğal çevre ile kültürel değerleri de korumak amacıyla proje yürütmek, proje yürütenlere destek vermek, doğal ve kültürel çeşitliliği tanıtmak, sevdirmek bu değerleri koruma bilincini yaygınlaştırmak,her türlü toplumsal ve kurumsal koordinasyonu  bu amaçlar için geliştirmek,teşvik etmek, bireysel ve toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmak ve sürdürmek suretiyle geleceğe temiz bir çevre ve zengin bir kültürel miras bırakmaktır.